MISIJNÍ DÍLO DONUM DEI

 

Ve snaze posvěcovat svět a rodiny se sestry misionářky Donum Dei angažují v nejrůznějších společenstvích: v restauracích Živá voda, v centrech pro poutníky, v jeslích, ve studentských střediscích, působí také jako katechetky.
Sestry věnují mimořádnou pozornost nejchudším čtvrtím a nejzuboženějším lidem: vedou lidi ke Kristu, zvěstují jeho slovo, připravují je k přijetí svátosti
- svědčí o Boží velikosti a jedinečnosti navzdory okolnímu materialismu
- vyzařují Boží lásku, která spojuje muže a ženy všech ras a nejrůznějších postavení

V současné době Misijní rodina Donum Dei působí na všech pěti kontinentech:

  • v Evropě: Francie, Itálie, Portugalsko, Česká republika
  • v Africe: Burkina Faso, Kamerun, Keňa
  • v Asii: Vietnam, Filipíny, Indie
  • v Jižní Americe: Mexiko, Peru, Brazílie, Argentina, Bolívie
  • v Oceánii: Nová Kaledonie, ostrov Wallis a Futuna, ostrov Vanuwatu (Francouzská Polynésie)

Centrum Misijní rodiny Donum Dei je v Římě.

„Zemřu klidně, bude-li Rodina Donum Dei řízena Karmelem.“
(Otec Roussel)

Na základě duchovního světla obdrženého několik dní před svou smrtí 22. února 1984 a v souladu se zakladatelskou ideou žádá otec Roussel, aby byla Rodina Donum Dei právně připojena ke Karmelu. 22. února 1987 ji generální představený řádu uznává dekretem za člena III. Karmelského sekulárního řádu.
V České republice slouží 16 sester zejména z Burkina Faso, ale také z Nové Kaledonie, Konga, Peru a dalších zemí.

„Maria, Matko a Krásno Karmelu, Ty jsi otevřela svůj plášť sestrám misionářkám a členům Bratrstva. Nadšeně jsme se nechali obléci do Tvého mateřského pláště, představovaného škapulířem. Naše paní z hory Karmel, děkujeme Ti, že jsi nás přijala do své rodiny.“