Assiette végétarienne (riz, pommes vapeur, épinards, tomate grillée)

Assiette végétarienne (riz, pommes vapeur, épinards, tomate grillée)

130,-Kč

Vegetariánský talíř (rýže, dušené brambory, špenát, grilované rajče)             

Vegetarian plate (rice, steamed potatoes, spinach, grilled tomato)

Alergeny: 7